آسفالت

فیلم پخش آسفالت

فیلم مربوط به حمل و پخش آسفالت و اجرای آسفالت برای پوشش محوطه و خیابان
ایزوگام

فیلم اجرای ایزوگام

اجرای ایزوگام به صورت فیلم تصویری. چسباندن لایه‌های ایزوگام روی پشت بام و لبه‌های دیوارها